AKO ZABEZPEČIŤ HYDROIZOLÁCIU VIACPODLAŽNÉHO SUTERÉNU?

V tomto článku sa dočítate, ako bola vyriešená hydroizolácia suterénu luxusného hotela v Ankare. Na tento účel bola použitá Amphibia, hydroreaktívna membrána od nášho partnera, talianskej firmy Volteco.

Projekt výstavby nového MEB Hotela situovaného v univerzitnej časti Ankary, v pomerne centrálnej oblasti, bol náročný z mnohých hľadísk, najmä vzhľadom na to, že konečným cieľom bolo vytvorenie viacpodlažného podzemia pre parkovaciu plochu.

V prvom rade si výkopové zásahy v čiastočne zastavaných alebo mimoriadne zložitých oblastiach, ako je táto, vyžadujú navrhnúť práce, ktoré umožnia realizáciu výkopu bez toho, aby došlo k poškodeniu priľahlých plôch, kde sa nachádzajú iné stavby. Výkop zdola nahor je za týchto okolností najvhodnejší a bol uprednostnený, pretože zahŕňal výstavbu „provizórnej krabice“, v ktorej bola potom postavená konečná konštrukcia. Je to akási podpora zo všetkých strán potrebná na zachytenie okolitej pôdy a na zabránenie vstupu podzemnej vody.

Prítomnosť tlakovej vody asi - 6 metrov pod úrovňou terénu bola rozhodujúca pri výbere Amphibie ako hydroizolačnej membrány. Táto voľba súvisela predovšetkým s účinnosťou technológie Volteco, ale aj s jednoduchosťou inštalácie samotnej membrány. Netreba zabúdať na zložitosť manipulačných operácií na tak hlbokom stavenisku. Membrána Amphibia vďaka svojej ľahkosti skutočne znamenala rozdiel v rýchlosti a manipulácii oproti bežným riešeniam pri takto zložitom projekte.

Prítomnosť obzvlášť hladkých ložných plôch, horizontálnych a vertikálnych, uľahčila začiatok prác tým, že umožnila obmedziť úpravy, ktoré sa v každom prípade realizovali za použitia malty, čo šetrilo čas a energiu.

Zabezpečenie hydroizolácie základovej dosky a stien bolo realizované položením Amphibie horizontálne na čerstvý betón a vertikálne na steny klincovaním, pričom sa využila aj samotesniaca a samoopravná schopnosť dosiek.

Aplikácia bola obzvlášť rýchla aj tam, kde bolo potrebné dodržať „zložitejšie“ geometrie s horizontálnymi plochami (napríklad vo výťahových šachtách). Vďaka flexibilite tejto membrány bolo aj vertikálne napojenie v oblasti spojovacích tyčí rýchle a jednoduché.

Po položení základov a výstuží sa postavili steny, pričom sa postupovalo zdola nahor; aj v tomto prípade aplikácia neprebehla v plnom rozsahu až po výstavbu konštrukcií, ale súčasne s ich realizáciou zdola nahor.

Toto je len jedna z mnohých aplikácii Amphibie, ktorá bola uvedená na trh v roku 2017, pričom okamžite spôsobila revolúciu v oblasti hydroizolácií. Priazeň profesionálov v tomto sektore si získala v Taliansku aj v zahraničí, od Spojených štátov až po Francúzsko, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska, Španielska a Hong Kongu, kde sa často používa na hydroizoláciu suterénov nových alebo existujúcich budov.

PROJEKT: Výstavba nového prestížneho hotela

NÁZOV: MEB Hotel Concept

POLOHA: ulica cemal gürsel Kurtuluş / Ankara 06590

VÝHRADNÝ DISTRIBÚTOR V TURECKU: Volteco

POUŽITÁ TECHNOLÓGIA: približne 1 900 - 2 000 m2 hydroreaktívnej membrány Amphibia od spoločnosti Volteco

Bostik
Celox
Tweha
Volteco
Bostik
Celox
Tweha
Volteco