TLAKOVÁ HYDROIZOLÁCIA PIVNICE A SUTERÉNU Z VNÚTORNEJ STRANY

Fenomén infiltrácie vody, či už ide o podzemnú alebo dažďovú vodu, v novovybudovanej pivnici, je niekedy podceňovaný problém. V spolupráci s našim partnerom, talianskou spoločnosťou Volteco Vám poskytneme kompletnú škálu riešení, ktoré zaisťujú účinnú hydroizoláciu pivníc, garáží a podzemných stavieb vďaka kombinácii rôznych technológií. Hydroizolácia konštrukcií zabraňuje vniknutiu vody do budov a zároveň zlepšuje ich životnosť, čím sa dosiahne zdravé a suché prostredie. Je taktiež možné zrekonštruovať podzemné priestory, ktoré predtým neboli hydroizolované a transformovať ich v priestory vhodné na bývanie a tým zvýšiť celkovú hodnotu nehnuteľnosti. 

 

Každá aplikácia je odlišná a niečim výnimočná. Podľa potreby Vám vieme poskytnúť z nášho porfólia produktov hydroizolačné materiály na rôznych bázach.

  • Naše cementové hydroizolácie sú ideálne na prácu s bazénmi, pivnicami a inými interiérovými alebo exteriérovými konštrukciami. Samozrejme nechýbajú ani hydroizolácie, ktoré sú špeciálne vyvinuté proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody.

 

  • Silanom modifikovaný polymér (SMP) neobsahuje kyseliny a je ideálny pre širokú škálu hydroizolačných prác. SMP hydroizolácie sú schopné spájať sa s veľkým množstvom podkladov a majú oveľa vyššiu priľnavosť a pevnosť v odlupovaní.

 

  • Naše riešenia bitúmenových hydroizolácií majú vynikajúcu odolnosť voči väčšine soľných roztokov, vode, radónu, alkoholu a zriedeným kyselinám a zásadám. Vďaka tomu sú ideálne na hydroizoláciu, najmä pre exteriérové konštrukcie.  

 

Ak však plánujete izolovať konštrukciu, akou je napríklad pivnica, budete potrebovať riešenia a produkty odolné negatívnemu tlaku vody (tlak vody pôsobí z vonkajšej strany a snaží sa odtrhnúť izoláciu z vnútornej strany). Je dôležité, aby ste si hydroizoláciu nevyberali len na základe potreby ochrany pred negatívnym alebo pozitívnym tlakom vody, ale aj podľa intenzity tohto tlaku vody alebo migrácie vlhkosti. 

Aby sme veci príliš nekomplikovali, máme pre Vás PLASTIVO 180. Inovatívny produkt na báze modifikovaných polymérov, ktorý je vhodný na použitie pri negatívnom aj pozitívnom hydrostatickom tlaku. 


V prípade použitia produktu PLASTIVO 180 izolujete zvnútra a tým pádom sa vyhnete nákladnému odkopávaniu konštrukcie.

Navyše má tieto výhody: 

 

·      Rýchle tuhnutie jadra - CORE CURING TECHNOLOGY

·      Kompletná hydroizolácia za jeden deň

·      Vysoká pružnosť

·      Neexpiruje – nezostarne!

·      Certifikované pre pitnú vodu

 

Pokiaľ Vás tento produkt zaujal, neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes.

Bostik
Celox
Tweha
Volteco
Bostik
Celox
Tweha
Volteco