AMPHIBIA 3000

Je nepriepustná EPDM membrána, reaktívna pri kontakte s vodou, SAMOOPRAVNÁ a SAMOTESNIACA. Pozostáva z kontinuálneho polymérneho viacvrstvového koextrudovaného plášťa, s rozdielnou funkčnosťou pre celkové utesnenie podzemných stavieb proti prenikaniu vody. Je tvorená 3 vrstvami s odlišnou expanznou kapacitou v závislosti na nasledujúcich charakteristikách:

  • samostatne tesniaca a samoopravná (aj v prípade vŕtania) super expanzná bezpečnostná vrstva 
  • vrstva reagujúca na vodu s kontrolovanou expanziou brániaca bočnému prenikaniu vody s utesnením presahov

AMPHIBIA slúži ako hydroizolácia a ochrana betónových konštrukcií postavených pod úrovňou terénu, ako sú obytné a priemyselné budovy, nákupné centrá, verejné budovy, kde je požadovaný vnútorný a nepretržitý kontakt medzi hydroizoláciou a konštrukciou (základové múry).

Môže tiež nájsť uplatnenie v iných konštrukciách, ako sú kanály, nádrže, čistiarne odpadových vôd, tunely, atď. 

Balenie: rola 0,9 x 10 m (9 m2)

Bostik
Celox
Tweha
Volteco
Bostik
Celox
Tweha
Volteco