SANÁCIA HISTORICKÝCH PAMIATOK

Historické pamiatky nie sú len ikonickými symbolmi našej minulosti, ale aj cennými kultúrnymi hodnotami, ktoré je potrebné chrániť pre budúce generácie. Sanácia a s ňou spojená hydroizolácia týchto konštrukcií zaisťuje ich dlhú životnosť tým, že bráni vniknutiu vody a následnému poškodeniu spôsobenému problémami súvisiacimi s vlhkosťou.

V spolupráci s našim partnerom, spoločnosťou Volteco vám priblížime niekoľko dôvodov, prečo je hydroizolácia nevyhnutná:

 1. Zachovanie historickej integrity: Hydroizolácia chráni pamiatky pred poškodením vodou, pričom zachováva ich pôvodné prvky a architektonické detaily.
 2. Zmiernenie štrukturálnych poškodení: Infiltrácia vlhkosti môže oslabiť stavebné materiály, čo vedie k prasklinám, netesnostiam, plesniam a celkovému poškodeniu. Hydroizolácia pomáha predchádzať týmto problémom.
 3. Predchádzanie poškodeniu interiéru: Voda presakujúca cez steny môže poškodiť cenné artefakty, jemné maľby a historické dokumenty a ohroziť ich zachovanie.
 4. Regulácia vlhkosti: Reguláciou úrovne vlhkosti pomáha hydroizolácia udržiavať stabilnú vlhkosť prostredia v pamiatkach, čím zabraňuje ďalšiemu poškodeniu.

Úspechom každej sanácie je výber vhodných hydroizolačných techník, z ktorých každá je určená pre špecifické situácie. Vzhľadom na historický význam pamiatky je kľúčové zvoliť najvhodnejšie techniky. Tieto môžu zahŕňať:

Chemická hydroizolácia: Aplikácia vodotesných náterov, tmelov alebo membrán na povrchy náchylné na prenikanie vody.

Injektáž: Injektáž cementovej malty do trhlín a štrbín, aby sa utesnili a zabránilo sa vniknutiu vody.

Úprava stien: Inštalácia vodotesnej membrány medzi vnútornú a vonkajšiu vrstvu stien, aby sa zabránilo hromadeniu vody.

 

Ochrana historických pamiatok pred poškodením vodou si vyžaduje komplexný prístup, ktorý zahŕňa účinné techniky izolovania. Tu je niekoľko základných metód a materiálov vhodných na ich realizáciu:

Povrchové nátery

Povrchové nátery pôsobia na povrchu konštrukcie ako ochranná bariéra, ktorá zabraňuje prenikaniu vody. Často sú vyrobené z polymérových materiálov, ktoré neovplyvňujú estetickú hodnotu pamiatky a zároveň poskytujú vynikajúce hydroizolačné vlastnosti.

Výhody:

 • Zvýšená odolnosť voči vode bez ovplyvnenia estetiky pamiatky
 • Ochrana proti biologickému rastu
 • Jednoduchšia údržba a čistenie

Tmely na spoje a trhliny

Škáry a trhliny v historických pamiatkach sú obzvlášť citlivé na infiltráciu vody. Použitie špecializovaných tmelov, ktoré sa rozťahujú a zmršťujú so zmenami teploty, môže tieto otvory účinne utesniť. Tieto tmely zaisťujú, že voda nemôže preniknúť hlbšie do konštrukcie cez medzery, čím zostane suchá a neporušená.

Výhody:

 • Odolná hydroizolácia zraniteľných oblastí
 • Zvýšená chemická odolnosť
 • Flexibilita prispôsobenia štrukturálnym pohybom

Injektáž a škárovanie

V prípadoch, kde už existujú značné trhliny alebo medzery, je možné použiť injektážne a škárovacie techniky. To zahŕňa vstrekovanie špeciálne navrhnutého tesniaceho materiálu do dutín, čím sa vytvorí vodotesná bariéra. Táto technika pomáha spevniť štruktúru pamiatky a zároveň predchádza akémukoľvek ďalšiemu poškodeniu vodou.

Výhody:

 • Účinná oprava existujúcich trhlín
 • Posilnenie oslabených oblastí
 • Zabránenie ďalšej infiltrácii vody

Pamätajte, že zachovanie nášho bohatého kultúrneho dedičstva je spoločným úsilím a implementácia vhodných hydroizolačných opatrení je jedným z významných krokov k zabezpečeniu dlhej životnosti týchto ikonických stavieb.

Hydroizolácia preto zohráva zásadnú úlohu pri zachovaní historickej integrity pamiatok a pomáha predchádzať poškodeniu konštrukcie spôsobenému infiltráciou vlhkosti. 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Bostik
Celox
Tweha
Volteco
Bostik
Celox
Tweha
Volteco