PODLAHOVÉ SYSTÉMY A DILATÁCIE

SL C710 BEST

Cementová prémiová nivelačná hmota, ktorá sa používa v interiéri na stierkovanie, vyrovnávanie a niv...

BI MORTAR CS

Je kryštalický sieťujúca cementová hydroizolácia, ktorá vytvára súvislý povlak, ktorý zabraňuje pren...

BI FLEX SYSTÉM

Systém predstavuje kombináciu vodotesných prvkov na utesnenie škár a trhlín. Skladá sa z elastomérne...

JOINT PANEL R

Je hydro-expanzívny gumený modulárny vodotesný panel(120 x 25 cm), schopný priľnúť pod tlakom na kon...

ADEKA KM

Je hydroexpanzné tesnenie s vysokou odolnosťou voči hydraulickému zaťaženiu, ktoré vytvára excelentn...

AB-POX 780

Epoxidový náter s vysokou krycou schopnosťou na ochranu podláh a stien. Vďaka rýchlemu vysychaniu (ď...

NIBOPLAN S

Samonivelačná hmota slúži pred pokladaním podlahových krytín k tmeleniu, vyrovnaniu a nivelizácii po...

Bostik
Celox
Tweha
Volteco
Bostik
Celox
Tweha
Volteco