PRÍPRAVA PODKLADU

BI MORTAR PLASTER SEAL

Je vodeodolná cementová omietka vystužená vláknami, vhodná na použitie aj pri pôsobení negatívneho h...

BLOCK C781 TERRA LOCK XS

Univerzálna malta na vysprávky, určená na sanáciu betónu ako aj na vyspravenie dutín. Spotreba: na...

FIBROMIX 40

Je vláknami spevnená tixotropná reprofilačná malta so stredným modulom pružnosti a riadeným zmršťova...

ARDATAPE 100 SPECIAL

Je vysoko pružná samolepiaca butylkaučuková páska, ktorá sa nezmršťuje a je odolná voči starnutiu a...

ARDAGRIP CLASSIC

Vodou riedená disperzia zo syntetickej živice pripravená na okamžité použitie, ktorá slúži ako zákla...

HYTEC P510 RENORAPID

Rýchly jednozložkový polyuretánový penetračný náter bez obsahu rozpúšťadiel na nasiakavé a nenasiaka...

QUELLMÖRTEL EXTRA

Mierne napučiavacia vysprávková malta na reprofiláciu výtlkov v betóne, murive. Vďaka vytvrdzovaniu...

KORROHAFT PLUS

Dvojzložková vysoko polymérmi zušlachtená malta na ochranu výstuže pri sanácii betónu a zároveň adhé...

HAFTEMULSION KONZENTRAT

Univerzálna prísada do betónov, poterov, mált na báze latexovej disperzie. Zvyšuje priľnavosť, odoln...

Bostik
Celox
Tweha
Volteco
Bostik
Celox
Tweha
Volteco