BI FLEX SYSTÉM

Systém predstavuje kombináciu vodotesných prvkov na utesnenie škár a trhlín. Skladá sa z elastomérnej pásky na báze terpolyméru a dvojzložkového epoxidového lepidla.

Výhody systému BI FLEX:

  • 100% vodotesný systém (pozitívny/negatívny hydrostatický tlak) 
  • kontrola hydraulickej vodotesnosti, ktorá je viditeľná a opraviteľná 
  • vysoká ťažnosť a absorpcia dilatácií 
  • vynikajúca priľnavosť na rôzne podklady ako je betón, malta, kameň, oceľ a pozinkovaná oceľ 
  • praktická a jednoduchá aplikácia, nevyžaduje drahé prípravné práce 
  • dokáže sa prispôsobiť zložitým situáciám 
  • výborná priľnavosť medzi páskou a lepidlom 
  • stabilný v kontakte s mnohými chemickými činidlami a rozmrazovacími soľami (pozri tabuľku s údajmi) 
  • špeciálne navrhnutá šírka a hrúbka
Bostik
Celox
Tweha
Volteco
Bostik
Celox
Tweha
Volteco