PLASTIVO 180

Dvojzložková hydroizolačná stierka z modifikovaného polyméru, tixotropná a pružná, s CORE CURING TECHNOLOGY pre účinné zrenie aj pri nízkych teplotách a pri čiastočne vlhkých
podkladoch.
Na hydroizoláciu pri negatívnom/pozitívnom hydrostatickom tlaku, výmurovkách, alebo
železobetónových povrchoch, vystavených drobným posuvom a hybnosti. Vhodná pre styk s pitnou vodou.

Spotreba: 3 - 3,5kg/m2

Balenie: 15kg vrece, 5kg kanister 

Na stiahnutie

Bostik
Celox
Tweha
Volteco
Bostik
Celox
Tweha
Volteco