DICKBESCHICHTUNG 1K+

Je izolácia pre stavebné objekty na ochranu stavebných prvkov v pôde na zvislých a vodorovných plochách, ako sú pivnice, podzemné garáže, základy, základové dosky, prípojky, priechody potrubí, oporné steny, balkóny a terasy proti pôdnej vlhkosti, nevzdúvajúcej a vzdúvajúcej sa presakujúcej vode až do hĺbky zakladania 3,0 m pod hornou hranou stavebného objektu.

Spotreba: 3,70 l až 4,94 l/m2

Balenie: 30 l

Bostik
Celox
Tweha
Volteco
Bostik
Celox
Tweha
Volteco