BLOCK B786 TERRA SLIM

K100 SCHWARZ

Jednozložková bitumenová zmes bez plnív. Po vytvrdnutí vodonepriepustná, prekleňujúca trhliny, odolná voči betón narúšajúcim spodným vodám. Izolácia bez obsahu riedidiel na izoláciu objektov proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Takisto použiteľné ako ochranný náter odolný voči močovke. Zriedená s vodou použiteľná ako penetračný náter pod bitumenové fólie za studena lepené.

Pri hydroizolácii pivníc novostavieb zo strany terénu sa odporúča najprv vykonať kompletnú hydroizoláciu pomocou BLOCK C514 TERRA 1K FLEX alebo BLOCK X701 TERRA 2K FLEX. Až potom sa aplikuje BLOCK B786 TERRA SLIM. Možno použiť ako ochranný náter betónu v nádržiach na tekutý odpad a hnojovicu podľa DIN 11622-2.

Výhody produktu:

  • bez rozpúšťadiel
  • bez plnív
  • odolný voči hnojovici
  • flexibilný a premosťujúci trhliny
  • nepriepustný pre vodu

Typy podkladu: betón, betónové tvárnice, pórobetón, tehly, omietky atď.

Spotreba:

zemná vlhkosť 1kg/m2 v dvoch vrstvách

tlaková voda 1,5kg/m2 v troch vrstvách

ako penetračný náter 0,1kg/m2

Balenie: 10kg, 25kg vedro

Na stiahnutie

Bostik
Celox
Tweha
Volteco
Bostik
Celox
Tweha
Volteco