HYDROIZOLÁCIE SPODNÝCH STAVIEB

Spodné stavby sú často vystavené nežiadúcemu pôsobeniu spodnej vody, ktorá pri nefunkčnej, alebo nedostatočnej hydroizolácii práve tejto časti stavby narúša jej stavebný a úžitkový komfort a výrazne predražuje jej údržbu. Preto oblasti spodnej stavby by ste mali venovať maximálnu pozornosť a konzultovať navrhnuté riešenie hydroizolácie veľmi pozorne.

Pre oblasť spodnej stavby poskytujeme poradenstvo v tomto rozsahu:

  1. Posúdenie vplyvu vody z hľadiska jej charakteru. Napr. či sa jedná o zemnú vlhkosť, tlakovú vodu, agresívnu vodu, prítomnosť radónu a pod.
  2. Voľba optimálneho riešenia hydroizolácie pre danú stavbu zo známych geopodmienok. Využitie a vhodnosť jednotlivých druhov hydroizolácií ako napr. Bitúmenové, cementové, alebo MS Polymérové produkty.
  3. Návrh množstva a spotreby jednotlivých druhov hydroizolácií.
  4. Praktické zaškolenie pracovníkov pre aplikáciu navrhnutej hydroizolácie, alebo celého hydroizolačného systému. V tomto prípade dozeráme na dodržiavanie zásad pre kombinovanie rôznych druhov materiálov v rámci jedného systémového riešenia. Napr. poradie prác, alebo nevyhnutné technologické prestávky.
Bostik
Celox
Tweha
Volteco
Bostik
Celox
Tweha
Volteco