HYDROIZOLÁCIE BALKÓNOV A TERÁS

Týmto konštrukciám venujeme zvláštnu pozornosť. Jednotlivé prvky balkónovej konštrukcie a ich detaily vyžadujú dokonalú hydroizoláciu.  Využite preto naše poradenstvo pre nájdenie optimálnej materiálovej sklady a aplikačného riešenia.

Pre oblasť balkónov a terás poskytujeme poradenstvo v tomto rozsahu:

  1. Návrh vhodnej sklady hydroizolácie a ostatných vrstiev na balkónoch a terasách pri novostavbách.
  2. Posúdenie jestvujúceho stavu zatekajúcich balkónov a terás na existujúcich problémových stavbách.
  3. Návrh vhodného riešenia na odstránenia závad a porúch s garanciou dlhodobého funkčného užívania stavebnej konštrukcie.
Bostik
Celox
Tweha
Volteco
Bostik
Celox
Tweha
Volteco