HYDROIZOLÁCIE KÚPELNÍ, BAZÉNOV, VEĽKOKUCHÝŇ, LABORATÓRIÍ A INAK CHEMICKY ZAŤAŽENÝCH PREVÁDZOK

Pre túto oblasť poskytujeme poradenstvo v tomto rozsahu:

  1. Návrh vhodnej sklady hydroizolácie, lepidla a škárovacej hmoty, ktoré sú špeciálne určené za vysokú záťaž a vysoké hygienické nároky daných prevádzok.
  2. Praktické zaškolenie pracovníkov pre aplikáciu navrhnutej hydroizolácie, lepidiel a škárovacích hmôt ( napr. náročnejšie aplikácie epoxidových škárovacích hmôt). Napr. poradie prác alebo nevyhnutné technologické prestávky.
Bostik
Celox
Tweha
Volteco
Bostik
Celox
Tweha
Volteco