IZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY PROTI TLAKOVEJ VODE

Pri použití doporučených materiálov a postupov, spoločnosť Atro garantuje dané systémové riešenie.

DÔVERUJTE MODERNÝM HYDROIZOLÁCIÁM.

PREČO BALÍČEK SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA?

  • Balíček je zložený z rokmi overených produktov a je testovaný v praxi
  • Pri použití skladby našich produktov Vám vieme profesionálne poradiť
  • Každý materiál systému prešiel overovacími skúškami
  • Vieme Vám vypočítať spotrebu materiálu z jednotlivých položiek

 

ZLOŽENIE BALÍČKA:

Cementová hydroizolácia : K11 Flex Schlämme  je vhodná pod zvislé nosné konštrukcie – steny stĺpy
Fabión: Sperrmortel Fein na vyrovnanie nerovností a lokálne opravy
Pružná bitúmenová hydroizolácia: Dickbeschichtung 2K Light+ je vhodná na vonkajšie zvislé a vnútorné, vodorovné plochy

 

 

ČO TO JE?

K11 Flex je dvojzložková izolačná stierka na minerálne podklady. Rýchlo zaťažiteľná, odolná negatívnemu tlaku vody, prerastajúca do podkladu a zároveň vytvárajúca hydroizolačnú membránu. Použiteľná na zaizolovanie pivníc, šácht, spodných stavieb, základových škár, základových dosiek v novostavbách aj rekonštrukciách proti negatívnemu tlaku vody. Dickbeschichtung 2K Light+ je hrubá bitúmenová, vysoko pružná tlaková hydroizolácia stien a podláh spodných stavieb. Zároveň izoluje aj proti radónu.

HLAVNÉ VÝHODY

  • Moderné izolácie riešia zložité detaily, ako napríklad dokonalé utesnenie okolo prestupov pod nosnými stenami, ktoré tvoria výstuže, čo vyčnievajú zo základov („čakačky“) ako aj overené napojenie vodorovnej a zvislej hydroizolácie (ktoré býva na stavbách najčastejším zdrojom porúch).

  • Materiály sa aplikujú jednoducho (náterom, stierkou) bez pracného natavovania a manipulácie s otvoreným ohňom, čo je najmä pri horúčavách v lete a v stiesnených priestoroch veľmi nepríjemné. Navyše sú bez zápachu. Ich hlavnou výhodou je, že pri aplikácii nevznikajú žiadne spoje, čo sú pri natavovaní lepeniek vždy kritické miesta.

  • Netreba ani prenášať ťažké lepenky, čo šetrí Váš chrbát. Aj iné prestupy ako napríklad kanalizácie, vody, plynu sa realizujú jednoducho – izolácii dáte presne taký tvar ako potrebujete a nemusíte pracne vyrezávať a natavovať zložité detaily.

  • Naše izolácie sú pružnejšie ako lepenky, čím poskytujú vyššiu ochranu aj v prípade nerovnomerného sadania a vzniku trhlín na stavbách. Lepšie sa vysporiadajú aj nerovnosťami podkladu, ktorý dokážu kopírovať.

  • Jedným materiálom môžete penetrovať, izolovať aj lepiť XPS na dodatočné zateplenie suterénu. Pri týchto výhodách je cena porovnateľná, či izolujete proti vzlínajúcej vlhkosti nad terénom, alebo v najnáročnejších podmienkach proti tlakovej vode.

Na stiahnutie

Bostik
Celox
Tweha
Volteco
Bostik
Celox
Tweha
Volteco