Utesnenie nádrží – ČOV, vodojemy, požiarne nádrže, silážne jamy, hnojové jamy, bioplynové nádrže

BOSTIK 5301 EP

Popis: Dvojzložkový epoxidový penetračný náter. Nízkoviskózny náter vhodný na všetky minerálne podklady ako penetračná a adhézna vrstva na BOSTIK 5302 a 5304. Spotreba: 200-400g/m2 Balenie: 3kg plechovica zložka A, O,75kg plechovica zložka B Stiahnuť technický list Stiahnuť bezpečnostný list A Stiahnuť bezpečnostný list B

Vlastnosti

BOSTIK 5302 EP

Popis: Vysokokvalitný epoxidový ochranný náter, chemicky vysoko zaťažiteľný. Použiteľný na betónové a oceľové podklady, trvale odolný alkalickým médiam, fekáliam, odpadovým vodám, ropným produktom. Nanáša sa v hrúbkach 100-500µm. Spotreba: 250-400g/m2 Balenie: 5,25kg zložka A, 0,75kg zložka B Stiahnuť technický list Stiahnuť bezpečnostný list A Stiahnuť…

Vlastnosti

FEINSPACHTEL

Popis: Feinspachtel je jemná cementová stierková hmota pre opravy na zahladzovanie povrchu pohľadových betónov. Spotreba: cca. 1,7kg/m2/1mm Balenie: 25kg vrece Stiahnuť technický list Stiahnuť bezpečnostný list

Vlastnosti

HAFTEMULSION KONZENTRAT

Popis: Univerzálna prísada do betónov, poterov, mált na báze latexovej disperzie. Zvyšuje priľnavosť, odolnosť voči oteru, zlepšuje spracovateľnosť. Použiteľné pri opravných maltách na vysprávky betónov, ako adhézny mostík pod omietky a potery. Spotreba: cca 0,15 kg/m2 pri adhéznom mostíku Balenie: 5l, 10l, 30l Stiahnuť technický…

Vlastnosti

ISOLIERFLUSSIG

Popis: Súčasť špecialneho izolačného systému AQUATOPP. Čerstvo nanesené vrstvy Spezialschlämme a puder EX sa týmto prípravkom presilicifikujú a vytvorenou kryštalickou štruktúrou podklad bezpečne utesnia proti negatívnej tlakovej vode. Spotreba: 0,5kg/m2 Balenie: 5kg, 10kg Stiahnuť technický list Stiahnuť bezpečnostný list

Vlastnosti

K100 SCHWARZ

Popis: Bitumenová emulzia bez plnív. Po vytvrdnutí vodonepriepustná, prekleňujúca trhliny, odolná voči betón narúšajúcim spodným vodám. Izolácia bez obsahu riedidiel na izoláciu objektov proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Takisto použiteľné ako ochranný náter odolný voči močovke. Zriedená s vodou použiteľná ako penetračný náter pod…

Vlastnosti

K11 FLEX SCHLÄMME GRAU

Popis: Dvojzložková izolačná stierka na minerálne podklady. Rýchlo zaťažiteľná, odolná negatívnemu tlaku vody, kryštalizujúca do podkladu a zaroveň vytvárajúca pružnú vlásočnicové trhliny prekleňujúcu membránu. Použiteľná na zaizolovanie pivníc, šácht, spodných stavieb, základových škár, základových dosiek v novostavbách aj rekonštrukciách proti negatívnemu tlaku vody. Spotreba: 2,5-3kg/m2…

Vlastnosti

K11 SCHLÄMME GRAU

Popis: Rýchlo zaťažiteľná cementová izolačná stierka s výbornou priľnavosťou k podkladu. Odolná mrazu a posypovým soliam. Použiteľná na trvalé zaizolovanie minerálnych podkladov v styku zo zeminou akými sú pivnice, podzemné garáže, betónové dielce, taktiež ako izolácia pod murivom a základových dosiek proti vzlínajúcej vlhkosti. Spotreba:…

Vlastnosti

KORROHAFT PLUS

Popis: Dvojzložková vysoko polymérmi zušlachtená malta na ochranu výstuže pri sanácii betónu a zároveň adhézny mostík na zvýšenie priľnavosti reprofilačných mált k pôvodným podkladom. Spotreba: ochrana výstuže 100 g/bm, adhézny mostík 1 kg/m2 Balenie: 3,5 kg vedro Stiahnuť technický list Stiahnuť bezpečnostný list Stiahnuť bezpečnostný…

Vlastnosti

POLYSULFID

Popis: Dvojzložková nivelačná tesniaca hmota do dilatačných škár, odolná pohonným látkam. Na trvalé utesnenie dilatačných škár v podlahe, hlavne v oblasti zaťaženej ropnými látkami. napr. na benzínových pumpách, stáčacích plochách, letiskách… Spotreba: 10mm x 10mm škára 100ml/bm Balenie: 4l, 10l nádoba Stiahnuť technický list Stiahnuť…

Vlastnosti

POLYSULFID S

Popis: Dvojzložková stála tesniaca hmota do dilatačných škár na báze polysulfidu. Elastická odolná proti pohonným látkam, použiteľná v oblasti zvislých škár, napr. sokle, steny. Spotreba: 10x10mm škára 100ml/bm Balenie: 450ml kartuša Stiahnuť technický list Stiahnuť bezpečnostný list

Vlastnosti

PUDER EX

Popis: Vysokoreaktívny cement na utesnenie prenikajúcej vody z negatívnej strany. Použiteľný na utesnenie netesností v pivniciach, podzemných garážach, tuneloch, priehradách, kanalizačných šachtách, čističkách odpadových vôd, výťahových šachtách a na všetkých prienikoch vody, ktoré sa nedajú izolovať z pozitívnej strany. Súčasť špeciálneho izolačného systému AQUASTOPP. Spotreba:…

Vlastnosti

QUELLMÖRTEL

Popis: Mierne napučiavacia vysprávková malta na reprofiláciu výtlkov v betóne, murive. Vďaka vytvrdzovaniu malty bez zmršťovania je možné aplikovať do 10 cm v jednom pracovnom kroku. Odolná poveternostným podmienkam, odolná vode a posypovým soliam. Spotreba: 1,7 kg/l Balenie: 15 kg vedro, 25 kg vrecko Stiahnuť technický…

Vlastnosti

SPECIALSCHLÄMME

Popis: Minerálna izolačná cementová stierka. Používa sa ako prvá izolačná vrstva a príprava podklau na aplikáciu špecialneho tesniaceho systému AQUASTOPP. Následne sa aplikuje v dvoch krokoch ako uzatváracia a prípravná vrstva pod omietku. Spotreba: v troch krokoch po 0,5 kg/m2 Balenie: 5kg, 15kg vedro Stiahnuť technický…

Vlastnosti

SPERRMÖRTEL / SPERRMÖRTEL FEIN

Popis: Sperrmörtel/Sperrmörtel fein je materiál na izolácie stavebných prvkov na pozitívnej strane, univerzálna malta na vysprávky, určená na sanáciu betónu ako aj na vyspravenie dutín. Spotreba: na liter dutiny cca. 1,8kg (pri dutinách s dĺžkou hrany 5 cm cca. 2,0kg/1bm) Balenie: 25kg vrece Stiahnuť technický…

Vlastnosti