Pre dosiahnutie funkčnej a dlhodobej ochrany stavby, alebo stavebnej konštrukcie poskytujeme zákazníkom odborné poradenstvo, ktoré využíva celé spektrum investorov a realizačných spoločností.

Použitie kvalitných produktov stavebnej chémie je prvým predpokladom pre realizáciu kvalitnej stavby.  Zladenie jednotlivých produktov stavebnej chémie, postupov a  aplikácií do systémového celku prináša vysokú efektivitu pri realizácii stavby a výrazne prispieva k jej životnosti.

Poradenstvo pre použitie produktov stavebnej chémie poskytujeme pre tieto kategórie stavieb: 

 1. Poradenstvo pre hydroizolácie spodných stavieb

Spodné stavby sú často vystavené nežiadúcemu pôsobeniu spodnej vody, ktorá pri nefunkčnej, alebo nedostatočnej hydroizolácii práve tejto časti stavby narúša jej stavebný a úžitkový komfort a výrazne predražuje jej údržbu. Preto oblasti spodnej stavby by ste mali venovať maximálnu pozornosť a konzultovať navrhnuté riešenie hydroizolácie veľmi pozorne.

Pre oblasť spodnej stavby poskytujeme poradenstvo v tomto rozsahu:

 1. Posúdenie vplyvu vody z hradiska jej charakteru. Napr. či sa jedná o zemnú vlhkosť, tlakovú vodu, agresívnu vodu, prítomnosť radónu a pod.
 2. Voľba optimálneho riešenia hydroizolácie pre danú stavbu zo známych geopodmienok. Využitie a vhodnosť jednotlivých druhov hydroizolácií ako napr. Bitúmenové, cementové, alebo MS Polymérové produkty.
 3. Návrh množstva a spotreby jednotlivých druhov hydroizolácií.
 4. Praktické zaškolenie pracovníkov pre aplikáciu navrhnutej hydroizolácie, alebo celého hydroizolačného systému. V tomto prípade dozeráme na dodržiavanie zásad pre kombinovanie rôznych druhov materiálov v rámci jedného systémového riešenia. Napr. poradie prác, alebo nevyhnutné technologické prestávky. 
 1. Poradenstvo pre hydroizolácie balkónov a terás

Hydroizolácie balkónov a terás patria z pohľadu  poveternostných podmienok  vysoko namáhaným a zaťažovaným izoláciám. Týmto konštrukciám venujeme zvláštnu pozornosť. Jednotlivé prvky balkónovej konštrukcie a ich detaily vyžadujú dokonalú hydroizoláciu.  Využite preto naše poradenstvo pre nájdenie optimálnej materiálovej sklady a aplikačného riešenia.

Pre oblasť balkónov a terás poskytujeme poradenstvo v tomto rozsahu:

 1. Návrh vhodnej sklady hydroizolácie a ostatných vrstiev na balkónoch a terasách pri novostavbách.
 2. Posúdenie jestvujúceho stavu zatekajúcich balkónov a terás na existujúcich problémových stavbách.
 3. Návrh vhodného riešenia na odstránenia závad a porúch s garanciou dlhodobého funkčného užívania stavebnej konštrukcie.
 1. Poradenstvo pre hydroizolácie kúpelní, bazénov, veľkokuchýň, laboratórií a inak chemicky zaťažených prevádzok.

Pre túto oblasť poskytujeme poradenstvo v tomto rozsahu:

 1. Návrh vhodnej sklady hydroizolácie, lepidla a škárovacej hmoty, ktoré sú špeciálne určené za vysokú záťaž a vysoké hygienické nároky daných prevádzok.
 2. Praktické zaškolenie pracovníkov pre aplikáciu navrhnutej hydroizolácie, lepidiel a škárovacích hmôt ( napr. náročnejšie aplikácie epoxidových škárovacích hmôt). Napr. poradie prác, alebo nevyhnutné technologické prestávky.