Spoločnosť ATRO, s.r.o.

je slovenská spoločnosť, ktorá dodáva do odvetvia stavebníctva vysokokvalitnú stavebnú chémiu pre jednotlivé  oblasti jej použitia ako sú hydroizolácie, sanácie, tmelenie, alebo podlahové systémy.  Všetky tieto produkty sú dodávané za účelom ochrany a zlepšenia akéhokoľvek typu stavby.

Spoločnosť ATRO poskytuje zákazníkom najnovšiu technickú podporu pri výbere a aplikácii stavebnej chémie pre ich stavby, stavebné konštrukcie a stavebné diela.

Systémové riešenia poskytované na profesionálnej úrovni sú optimálne navrhnuté pre  jednotlivé stavebné konštrukcie ako sú balkóny, terasy, spodné stavby, ČOV, vodojemy, strechy a pod. na základe dlhoročných skúseností a znalostí v odbore stavebníctva.

Tieto produkty a systémové riešenia sú dodávané s opatreniami na dosiahnutie vysokej funkčnosti stavebnej chémie, rýchlosti jej aplikácie a minimálnych porúch ktoré spoločnosť ATRO, s.r.o.  garantuje.

Toto je dosiahnuté prostredníctvom vysoko kvalifikovaného personálu a úzkou spoluprácou so svetovými výrobcami stavebnej chémie.

ATRO má bohaté skúsenosti v oblasti izolovania stavieb, balkónov, terás, sanácií vlhkého muriva, priemyselných podláh, sanácií železobetónových konštrukcií a odvetraných fasád. Vybraní partneri sa svojim výrobným sortimentom dopĺňajú a vytvárajú tak široký záber ponúkaných materiálov a systémov, ktoré nachádzajú uplatnenie od základov až po strechu.