Hydroizolácie proti vzlínajúcej vlhkosti a tlakovej vode

Izolácia proti vzlínajúcej vlhkosti. V dôsledku zrážok skoro každé podložie, na ktorom sa realizujú stavby, podľa svoho charakteru viac alebo menej zadržiava vlhkosť alebo tlakovú vodu. Táto potom v dôsledku kapilárneho vzlínania v stavebných materiáloch môže postupovať smerom hore až do výšky niekoľko metrov...

Kúpeľne, bazény, kuchyne

Všetky vodou zaťažené konštrukcie v kúpeľni, bazénoch, kuchyniach, laboratóriách musia byť pod dlažbou alebo obkladom chránené funkčnou hydroizoláciou proti stekajúcej vode, alebo proti tlakovej vode. Aby bol cely systém funkčný je potrebné správne navrhnúť aj vhodné lepidlo a škárovacie hmoty.

Podlahové systémy

Nové aj staré konštrukcie potrebujú často krát vytvoriť zrovnávaciu, samonivelačnú vrstvu pod PVC, koberce, parkety. Mnohé betóny v skladoch, či garážach zase vyžadujú odolné oteruvzdorné farebné riešenia. Vieme Vám ich poskytnúť aj v zložitých prípadoch, keď sú podkladné konštrukcie atakované vlhkosťou.

Sanácia vlhkého muriva a presakujúcej tlakovej vody.

V dôsledku nefunkčnosti starej hydroizolácie, alebo zmenou vlhkostných pomerov okolo stavby sa často v pivniciach a suterénoch stretávame s vlhnutím a zatekaním. Aby sme zabránili ďalším škodám vieme jednoduchou a rýchlou sanáciou zabezpečiť aby sa vlhkosťou a tlakovou vodou znehodnotené, hygienicky nevyhovujúce priestory stali opäť plnohodnotné a plne funkčné.

Sanácia železobetónových konštrukcií

Železobetónové konštrukcie podliehajú vplyvom poveternostných vplyvov ako sú napr. kyslé dažde, alebo vplyvom rôznej prevádzky poruchám. Tie sa môžu prejavovať koróziou výstuže, opadávaním krycej vrstvy výstuže, karbonatáciou betónu. Ak sa tieto poruchy neriešia, môžu viesť až k zrútenie žb konštrukcie... Naše systémy Vám poskytnú riešenia na všetky spomínané problémy.

Tmely a lepidla

Funkčnosť detailov v stavebnej konštrukcii často stojí a padá na kvalitnom tmely. Preto sme pre Vás pre tie najnáročnejšie detaily vybrali tmely na najvyššej materiálovej báze MS polymérov. Zabezpečia dlhodobú funkčnosť tam kde sa očakáva pevný spoj, alebo vysoká pružnosť aj na vlhkých podkladoch. Niektoré dokonca umožňujú aplikáciu aj pod vodou.

Utesnenie balkónov a terás

Balkóny a terasy patria medzi najviac zaťažované konštrukcie. Aby sme zabránili škodám, musíme každú konštrukciu balkónov a terás chrániť pred vplyvom poveternosti správne navrhnutou a zrealizovanou hydroizoláciou vrátane detailov a doplnkových konštrukcií ako sú okapové balkónové profily.

Utesnenie nádrží – ČOV, vodojemy, požiarne nádrže, silážne jamy, hnojové jamy, bioplynové nádrže

Tam kde sa požaduje ochrana spodných vôd pred vplyvom agresívnych médií, utesnenie v nádržiach s pitnou vodou, rôzne poľnohospodárske a priemyselné nádrže máme riešenia pre spoľahlivý systém utesnenia a v prípade opravy poškodených žb konštrucií aj systém reprofiláciácie a ochrany výstuže.